Νέα

Think Green !

Μετά την πανδημία Covid-19, οι συνήθειες των καταναλωτών άλλαξαν ριζικά, με καθαρή αύξηση του ποσοστού αγορών online έως και 55%. Αρκεί να αναλογιστούμε περιστάσεις όπως η Black Friday, που καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εξαπλωθεί σήμερα σε διεθνές επίπεδο.

Όλα αυτά, με τη σειρά τους, προϋποθέτουν μεγάλες ποσότητες συσκευασιών που πρέπει να ανακτηθούν από τα σημεία συλλογής οικιακών και εταιρικών αποβλήτων για ανακύκλωση, έτσι ώστε να μπορούν να είναι περισσότερο βιώσιμες.

Πρέπει συνεπώς να αναρωτηθούμε: τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι συσκευασίες να μην γίνουν μια επιπλέον πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος; Θεμελιώδη σημασία αποκτά η μέριμνα για τον σχεδιασμό και τα υλικά με τα οποία παράγονται, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν μια τεράστια απειλή για το περιβάλλον και τις θάλασσές μας, τον άνθρωπο και εν τέλει τις κοινωνίες μας. Ωστόσο, στο γραμμικό μοντέλο παραγωγής όπου βασίζεται η οικονομία μας σήμερα (προμήθεια, παραγωγή, απόρριψη), το πλαστικό παραμένει σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης για τον πλανήτη. Η κυκλική οικονομία είναι το νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που διαμορφώνεται παγκοσμίως, το οποίο θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Στο πλαίσιο της πολίτικης της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και οικολογικών λύσεων η Clean Art αναλαμβάνει δράση προς αυτή την κατεύθυνση και υιοθετεί την κυκλική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βασικό στόχο τη χρησιμοποίηση λιγότερων πόρων για την παραγωγή και την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, που θα αποφέρουν τη μείωση των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Clean Art υλοποιεί ένα πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού και αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες της. Σήμερα, χρησιμοποιεί 50% ανακυκλωμένο πλαστικό στις συσκευασίες των πετσετών της, με στόχο μέχρι το 2024 το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 100%.

Η εταιρία Clean Art έχει περισσότερα από 25 χρόνια ιστορίας και σημειώνει πως όλο αυτό το διάστημα πορεύεται με βασική εταιρική αρχή τον σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Back to list